Spetsutbildning i matematik och NO

På spetsutbildningen läser du mer matematik och naturvetenskapliga ämnen varje vecka. Utbildningen är riksrekryterande, du kan söka plats var du än bor i Sverige.

Varje läsår startar en klass om 30 elever i årskurs 7.

Undervisningens utformning

Du får bredda och fördjupa dina kunskaper i matematik och no-ämnena. Du gör laborationer på gymnasienivå och läser matematik kurs 1c i årskurs 9.

Du läser

  • 120 minuter mer naturvetenskapliga ämnen per vecka.
  • 60 minuter mer matematik per vecka.

Undervisningstiden tas bland annat från elevens val.

Antagning

För att kunna söka till utbildningen ska du ha minst betyget C på hösten i årskurs 6

  • i matematik
  • i vardera ämnet fysik, kemi och biologi
  • som blockbetyg i ämnet NO.

Så här går det till

  • Du ansöker i e-tjänsten för Söka skola.
  • I samband med din ansökan skickar du med post en kopia på ditt betyg från höstterminen i årskurs 6. Du kan också lämna din kopia på skolans expedition.
  • I ett brev bjuds du in till en gruppintervju, ett så kallat färdighetsprov. Där diskuterar du matematiska och naturvetenskapliga problem och begrepp med fler deltagare.

Vid fler sökande än platser antas hälften av eleverna på högsta betygsgenomsnitt i spetsämnena och hälften av eleverna på resultat från intervjuer.

Uppdaterad