E-tjänster

I Stockholms stad finns olika e-tjänster för kontakt med staden. Du kan hantera sådant som gäller grundskola och fritidshem i flera e-tjänster. Du behöver bank-id för att använda e-tjänsterna.

Den 12 augusti får alla vårdnadshavare som har barn i Stockholms stads grundskolor en ny app. Infomentor ersätter Skolplattformen i grundskolan.  

Inloggning i Infomentor:

 • Från och med den 12 augusti kan du logga in i Infomentor. 
 • Infomentor finns i din appbutik.
 • Du kommer också att kunna logga in i Infomentor via en webbläsare.
 • Du loggar in med e-legitimation.

I appen Infomentor finns bland annat:

 • frånvaroanmälan 
 • viktig information från skolan och ditt barns pedagoger 
 • kalender med en översikt över vad som händer vecka för vecka 
 • planeringar, bedömningar och betyg. 

Vad du ser i Infomentor kan se olika ut beroende på vilken årskurs ditt barn går i.

Viktigt att veta inför sommarlovet och höstterminen  

 • Du som har barn som går på fritids under sommarlovet kommer att fortsätta med nuvarande rutiner för till exempel frånvaroanmälan till och med den 9 augusti.  

 • Från och med den 12 augusti ska du frånvaroanmäla ditt barn i Infomentor. Då kan du inte längre frånvaroanmäla i Skolplattformen eller i appen Anmäl frånvaro 

 • Du som har barn som ska gå på fritids under höstterminen kan från och med den 12 augusti använda Infomentor till att lägga in vilka tider ditt barn ska vara på fritids under hösten. Detta kallas vistelsetid. 

 • Appen Skolplattformen finns kvar under hela augusti men från och med terminsstart den 19 augusti går skolan över till Infomentor fullt ut. Det gäller även fritids och fritidsklubb. 

 • Du får e-post eller brev från skolan med mer information om tid och plats för skolstart. I augusti får du även mer information om Infomentor från skolan. 

Uppdatera dina kontaktuppgifter på Mina sidor

För att vara säker på att dina kontaktuppgifter blir rätt i Infomentor behöver du logga in i e-tjänsten Mina sidor och kontrollera att de stämmer. Du loggar in med bank-id eller annan e-legitimation.

Nya appar ersätter Skolplattformen  

Apparna som ersätter Skolplattformen år 2024–2025 är:

Ansök om fritidshem

I e-tjänsten Förskola och fritidshem kan du

 • följa ditt ärende
 • tacka ja eller nej till en fritidshemsplats
 • registrera eller ändra dina inkomstuppgifter. 

Mina sidor ändrar du dina kontaktuppgifter för stadens e-tjänster, till exempel Skolplattformen. Aktuella uppgifter är avgörande för att du ska kunna använda stadens e-tjänster, som Skolplattformen.

I skolplattformen kan du

 • få information om ditt barns undervisning och undervisningsmaterial
 • få information om ditt barns planering av undervisningen
 • se ditt barns dokumentation om kunskapsutvecklingen
 • följa ditt barns registrerade närvaro och frånvaro
 • se ditt barns schema
 • få aktuell information från ditt barns mentor (handledare) eller klasslärare och från ditt barns skola.

Vårdnadshavare behöver bank-id för att logga in.

Du kan använda Skolplattformen i din mobiltelefon med en app. Du som vårdnadshavare behöver mobilt bank-id för att logga in.

I e-tjänsten Söka skola ansöker du till kommunala och vissa fristående skolor. Du ser i e-tjänsten vilka skolor som är anslutna. Du kan

 • ansöka till skola
 • ändra i din ansökan
 • få antagningsbesked om placering
 • bekräfta plats och signera.

Om du har frågor om placeringen får du hjälp av Kontaktcenter.

Det finns flera guider som hjälper dig att använda e-tjänsten Söka skola. Se till exempel hur du anger e-postadress, loggar in eller svarar på antagningsbesked.

Mina fakturor

I e-tjänsten Mina fakturor kan du se alla dina fakturor från Stockholms stad.

Uppdaterad