Det här är Spånga grundskola

På Spånga grundskola arbetar personal och elever tillsammans för en trygg skola. Du får en varierad undervisning där lärande och respekt för varandra är i fokus.

 

Det gemensamma ansvaret ger höga kunskapsresultat och en god lärmiljö. Spånga grundskola är en av de skolor i Sverige som fått Skolverkets tillstånd att anordna en spetsutbildning i matematik och naturvetenskapliga ämnen. I varje årskurs finns en klass med elever antagna till spetsutbildningen.

En öppen och tydlig information till både personal, elever och vårdnadshavare är viktig för ett gott arbetsklimat. Det är viktigt med samarbete präglat av demokratiska värderingar inom skolan och med föräldrarna. Vi arbetar för att du ska vara delaktig i en hållbar utveckling och tänker att en inre hållbar utveckling är en förutsättning för detta.

Årskurs 7-9

Spånga grundskola är en skola för årskurs 7-9.

Går ditt barn i annan skola och du vill söka till Spånga grundskola i årskurs 7 ansöker du via e-tjänsten Söka skola.

Lokaler

Skolan har en stor aula, ett välutrustat bibliotek med en heltidsanställd  skolbibliotekarie.

Vi delar lokaler med en Spånga gymnasium. Därför har vi tillgång till extra välutrustade NO-institutioner. Vi satsar extra på språkutvecklande arbete och rörelseaktiviteter under skoldagen.

På Spånga grundskola har alla elever tillgång till en skoldator som används i undervisningen.

Skolbiblioteket

Skolbiblioteket är en central plats i skolan.

Skolbiblioteket på Spånga grundskola och Spånga gymnasium

Fritidslokalen Grottan

Vår fritidslokal kallas Grottan. Här kan du fika, spela pingis, biljard och andra spel. Eller bara sitta och prata.

Skolrestaurang och skolmåltider

Vi serverar frukost och lunch varje dag. Restaurang Grytan tillagar 2000 portioner varje dag. 

Frukost

Du kan äta en frukost till självkostnadspris varje morgon. Välj mellan

 • smörgås (fralla eller mörkt bröd) med ost, köttpålägg, grönsaker, kaffe, the, fruktdryck för 10 kronor
 • yoghurt eller Risifrutti för 15 kronor
 • blandad frukt för 2 kronor.

Lunch

Varje dag serveras

 • dagens rätt, ofta flera val
 • soppa
 • vegetariskt alternativ
 • smör och bröd
 • salladsbuffé.

Två dagar i veckan serveras endast vegetarisk mat för att spara på jordens resurser.

Elevråd

På Spånga grundskola har elevrådet inflytande och möjlighet att påverka. Två representanter från varje klass i årskurs 7-9 diskuterar och kommer med förslag för att göra skolan bättre och roligare.

Elevrådet leds av elever med en styrelse på fem personer. 

Med elevrådet, ett tävlingsråd och ett matråd kan alla som vill få möjligheten att ta lite extra ansvar. Det gör även arbetet effektivare.

Elevdator

Under din studietid på Spånga grundskola lånar du en bärbar dator. Du använder den bland annat till söka information, planera och dokumentera det du gör i skolan.

Ditt lån regleras i ett låneavtal som vårdnadshavare skriver under.

Du kan också använda egen mobil eller dator på skolans nätverk.

Personalen

På Spånga grundskola har vi studiepedagoger. En studiepedagog är en mentor på heltid. Studiepedagogen finns tillgänglig för dig hela dagarna och är den första kontakten för vårdnadshavare. Studiepedagogens uppdrag är att 

 • se till elevernas trivsel
 • strukturera elevernas studier
 • hjälpa elever i sociala kontakter.

Elevhälsa

Vi har en väl utvecklad elevhälsa. Den består av

 • tre specialpedagoger och speciallärare
 • en skolsköterska på heltid
 • två skolkuratorer på heltid
 • en skolpsykolog knuten till skolan
 • en studie- och yrkesvägledare tre dagar i veckan
 • en skolsocionom som arbetar förebyggande för att minska elevers frånvaro.

Arbetslag

Skolan är indelad i tre arbetslag. Arbetslaget leds av en biträdande rektor och i varje finns en studiepedagog, specialpedagog/lärare och de flesta av klassernas undervisande lärare.

Studietid

Vi erbjuder studietid på eftermiddagen. Du får extra hjälp av ämneslärare.

Uppdaterad