Skolledning

Här hittar du kontaktuppgifter till skolledningen på Spånga grundskola.

Beroende på vilken fråga det gäller ska du kontakta rektor eller administrativ chef.

Tillförordnad rektor

Eva-Karin Ingelfeldt

Telefon
Telefon 08-508 413 11
E-post
E-post eva-karin.ingelfeldt@edu.stockholm.se

Biträdande rektor

Magnus Lindell

Telefon
Telefon 08-508 413 06
E-post
E-post magnus.lindell@edu.stockholm.se

Biträdande rektor

Toni Björck

Telefon
Telefon 08-508 413 08
E-post
E-post toni.bjork@edu.stockholm.se

Administrativ chef

Mike Jeng

Telefon
Telefon 08-508 413 17
E-post
E-post mike.jeng@edu.stockholm.se

Uppdaterad